Favore.plCentrum FinansowePoradnik finansowy

Dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie komunikacyjne

Dlaczego warto zainwestować w ubezpieczenie komunikacyjne

Ubezpieczenia komunikacyjne są zaliczane do ubezpieczeń majątkowych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe określane w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podstawowym źródłem prawa, zajmującym się regulacją kwestii ubezpieczeń komunikacyjnych, jest kodeks cywilny. Ubezpieczenia komunikacyjne dotyczą tylko spraw związanych z ruchem lądowym przy użyciu pojazdów mechanicznych. Głównym celem ubezpieczenia jest ochrona ryzyk osób, których ruch może narażać na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w zakresie odpowiedzialności cywilnej. Działa ono w obszarze dwóch ubezpieczeń komunikacyjnych:
- ubezpieczenie obowiązkowe, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - tak zwane ubezpieczenie OC,
- ubezpieczenie dobrowolne, takie jak AC (auto casco) - jest to ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych (tak zwane ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie assistance komunikacyjne, ubezpieczenie ochrony prawnej, ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i rzeczy osobistych podróżujących osób.

Każdy posiadacz samochodu musi zainwestować w OC, jest ono obowiązkowe. Ma za zadanie chronić kierowcę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim. Umowę należy zawrzeć najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu lub w dniu wygaśnięcia poprzedniej umowy OC. Umowę OC podpisuję się na 12 miesięcy, cena takiego ubezpieczenia zależy od wieku kierowcy oraz jego doświadczenia w prowadzeniu samochodu, ilości wypadków lub ich brak.

Innym ubezpieczeniem komunikacyjnym jest wyżej wspomniane AC, chroni ono samochód przed kradzieżą oraz uszkodzeniami spowodowanymi przez kierowcę lub zdarzenia losowe. Cena ubezpieczenia AC jest zależna od marki samochodu, modelu i roku produkcji pojazdu, pojemności silnika oraz szczegóły dotyczące użytkowania auta.

Ubezpieczenia komunikacyjne stanowią najważniejszy element polskiego rynku ubezpieczeń, od lat zajmują 2/3 rynku ubezpieczeń majątkowych, pod względem przypisu składki, jak i wypłaconych odszkodowań. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń z 2010 r. pokazują nam, że łączna liczba polis w grupie 10 (OC) wynosiła 18,4 miliona i rosła w ciągu ostatnich 5 lat, a w grupie 3 (AC) wynosiła 5,4 miliona i tak samo jak w grupie 10(OC) rosła w ciągu 5 lat. Ogółem przypis składek brutto dla 27 krajów Unii Europejskiej szacowany był na 118 miliardów euro. Około 3% tej kwoty należy do Polski, która wniosła blisko 3,5 miliarda euro.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie w korzystnej cenie

Każdy kierowca jest narażony na różnego rodzaju zdarzenia losowe, warto więc pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu. Warto poszukać firmy, która w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC proponuje najkorzystniejsze warunki. Zastanów się również nad zainwestowaniem w ubezpieczenie...

Kredyty
Konta bankowe
Oszczędności i inwestycje