Favore.plCentrum FinansowePoradnik finansowy

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze lokaty?

Na co zwrócić szczególną uwagę przy wyborze lokaty?

Porównanie lokat długo- i krótkoterminowych nie daje jednoznacznej odpowiedzi, która z nich wydaje się być atrakcyjniejszą dla klienta opcją. Istnieje jednak prosta reguła - im dłuższy okres trwania lokaty, tym wyższe powinno być jej oprocentowanie. Jak zatem wygląda cała sytuacja w praktyce?

Średnie oprocentowanie lokat, w zależności od długości trwania (3 lub 6 miesięcy), waha się w okolicach 4,3%. W kwestii depozytów na rok procent ten kształtuje się niewiele wyżej.

Z analiz finansowych wynika, że największy zysk otrzymamy dzięki lokacie 3-miesięcznej, þółrocznej i rocznej. Należy jednak być ostrożnym, ponieważ niektóre oferty lokat z atrakcyjnym oprocentowaniem są przeznaczone dla klientów, po uprzednim spełnieniu przez nich określonych warunków. Tego typu warunkiem może być np. konieczność założenia rachunku w danym banku.

Trzeba również zaznaczyć, że nie tylko wysokość oprocentowania ma znaczący wpływ na wybór lokaty. Z pewnością dla wielu osób ważna jest opcja umożliwiająca dostęp do ulokowanych środków w razie pojawienia się takiej konieczności. Z reguły banki nie wypłacają całości naliczonych odsetek, jedynie ich niewielką część w przypadku zerwania lokaty długoterminowej,warto więc zastanowić się nad opcją krótkoterminową. Ponadto rynek lokat krótkokresowych często kusi wieloma ofertami specjalnymi. Są to różnego rodzaju pakiety promocyjne, dzięki którym nasz zysk może okazać się jeszcze atrakcyjniejszy.

Okazuje się jednak, że lokaty krótkoterminowe są także obarczone pewnym ryzykiem. Możliwe jest nieplanowane obniżenie oprocentowania na skutek zjawisk ekonomicznych w przypadku lokat na krótkie okresy, natomiast lokata roczna gwarantuje stałe i stabilne oprocentowanie w skali roku.

Każdy klient wykazuje inne oczekiwania w stosunku do wybieranej przez siebie lokaty. Warto zatem podejmować decyzje kompleksowo przemyślane, aby móc cieszyć się satysfakcjonującym zyskiem w przyszłości.

Bezpieczeństwo oszczędzania na korzystnie oprocentowanej lokacie

Atrakcyjnie oprocentowana lokata pozwala na bezpieczne pomnażanie swoich oszczędności bez zbędnego ryzyka. Nasi specjaliści skatalogowali dostępne na rynku oferty - dowiedz się, gdzie uzyskasz najbardziej korzystne warunki.

Kredyty
Konta bankowe
Oszczędności i inwestycje