Favore.plCentrum Finansowe

Bezpieczne finanse

Bezpieczne finanse

 • Ubezpieczenie auta

  Znajdź kompleksowy pakiet ubezpieczeniowy z najniższymi składkami.

 • Faktoring

  Skorzystaj z nowoczesnej formy finansowania działalności firmy.

 • Leasing

  Zdobądź niezbędny sprzęt bez obciążania się zobowiązaniami.

 • Windykacja

  Wybierz skuteczną ofertę windykacji i zapomnij o dłużnikach.

Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta?

Zarządzając firmą i prowadząc wymianę handlową z innymi przedsiębiorcami, musimy liczyć się z ryzykiem ich niewypłacalności. Korzystając z odpowiednio dobranych instrumentów finansowych, możemy jednak takie ryzyko znacznie ograniczyć.

Po pierwsze, pamiętajmy o ubezpieczeniu należności. Produkt tego typu w przypadku spełnienia określonych warunków gwarantuje uzyskanie odszkodowania w przypadku nieotrzymania płatności od kontrahenta. Zanim jednak będziemy mogli zabezpieczyć się w ten sposób, towarzystwo ubezpieczeniowe musi wykonać dość wnikliwą analizę stanu finansowego naszego potencjalnego kontrahenta i oszacować ryzyko jego niewypłacalności. Tego typu analiza bazuje na przedstawionych przez zamawiającego towar lub usługę danych finansowych, informacjach z wyspecjalizowanych wywiadowni gospodarczych lub dokumentów z sądów rejestrowych. Można oczywiście taką analizę przeprowadzić na własną rękę, ale warto pamiętać, że KUKE małym firmom oferuje tę usługę bezpłatnie.

Wysokość składki ubezpieczenia zależy od wyniku opisanej powyżej analizy, czyli oceny ryzyka dla danego przedsiębiorcy. Jeżeli w rezultacie okaże się, że potencjalny partner zalega z płatnościami lub w przeszłości miewał tego typu problemy - składka może być dosyć wysoka. W przypadku dużych firm, których roczny przychód szacowany jest na kilka milionów złotych, wysokość składki nie powinna przekroczyć kilku tysięcy złotych rocznie. Sama wypłata odszkodowania nie jest jednak zupełnie bezwarunkowa. Aby zostało ono wypłacone, pokrzywdzony musi udowodnić istnienie swoich należności przedstawiając odpowiednie faktury, natomiast druga strona nie może ich kwestionować. Ubezpieczenie wypłacane jest w formie zaliczki, całość natomiast rozliczana jest dopiero po orzeczeniu sądu.

W poszukiwaniu zabezpieczenia przed ryzykiem niewypłacalności kontrahenta możemy skierować się również do banku. Te dysponują w swoich ofertach na przykład gwarancją bankową, która od ubezpieczenia różni się przede wszystkim tym, że płaci za nią firma zobowiązująca się do płatności na rzecz sprzedającego. Ponadto, mają znacznie szersze zastosowanie. Używa się ich również w ramach zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu. Inaczej jest również liczony koszt gwarancji, nie od wysokości obrotów, lecz od kwoty, na którą jest wystawiana.

Banki oferują przedsiębiorstwom jeszcze jeden instrument zabezpieczający niewypłacalność kontrahenta,
a mianowicie - faktoring bez regresu. Polega on na przejęciu przez bank ryzyka niewypłacalności dłużnika. Koszt takiej usługi to zazwyczaj kilkanaście procent obrotu handlowego, bo to właśnie finansowanie obrotowe, a nie ubezpieczenie jest podstawową funkcją tego instrumentu.

Najniższe składki OC i AC - sprawdź, czy nie przepłacasz

Kierowcy są narażeni na różne zdarzenia losowe – warto więc ubezpieczyć się z wyprzedzeniem. Najlepsze ubezpieczenie wcale nie musi być najdroższe – sprawdź porównanie najlepszych ofert, jakie przygotowali nasi specjaliści i upewnij się, że nie przepłacasz.

Windykator jest rozwiązaniem lepszym niż komornik

Mając do czynienia z dłużnikiem, który zalega ze spłacaniem naszych wierzytelności, mamy możliwość wkroczenia na drogę sądową. Oznacza to jednak dosyć wysokie koszty oraz długi czas trwania rozpraw. Warto więc zastanowić się na skorzystaniem z oferty firmy, która zajmuje się...

Czym właściwie jest faktoring?

Faktoring jest wg definicji formą finansowania działalności gospodarczej. Tego typu finansowanie polega na wykupie przez wyspecjalizowany podmiot (faktora) wierzytelności przedsiębiorstwa (faktoranta) z tytułu sprzedaży dóbr bądź usług osobie trzeciej. Zaletą faktoringu...

Kredyty
Konta bankowe
Oszczędności i inwestycje