Favore.plCentrum FinansowePoradnik finansowy

Kredyt w spadku - co zrobić, gdy go otrzymamy?

Kredyt w spadku - co zrobić, gdy go otrzymamy?

Rozważania na temat ewentualnych działań, które możemy podjąć jako spadkobiercy kredytu zacznijmy od wyjaśnienia co to właściwie jest spadek i co możemy do niego zaliczyć. Otóż spadek to prawa i obowiązki spadkodawcy, które w chwili jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Wykluczone są z tego wszelkie prawa i obowiązki, które są w sposób ścisły związane z osobą zmarłą (umowy związane na przykład z jej talentem). Jednym z obowiązków, które przyjmuje na siebie osoba będąca wykonawcą spadku są zobowiązania zmarłego, w tym zaciągnięte kredyty. Dziedziczenie dzieli się na dwa rodzaje, a mianowicie testamentowe i ustawowe. To pierwsze występuje wtedy, kiedy zmarły sporządził ważny testament, natomiast to drugie kiedy zmarły nie zostawił testamentu bądź był on nieważny. Istnieją trzy przypadki, w których rozkłada się odpowiedzialność na spadkobiercę.

Pierwszy z nich to przypadek kiedy spadkobierca przyjmuje spadek wprost. Wchodzi w życie wtedy, kiedy w okresie do 6 miesięcy, spadkobierca nie złoży stosowanego pisma o zrzeczenie się spadku lub przyjęcie go z dobrodziejstwem inwentarza. Zobowiązany spłaca kredyt w całości, nie tylko z majątku odziedziczonego, ale także z własnego (jeśli wielkość zadłużenia przekracza szacowaną wartość spadku).

Drugi przypadek to wspomniane już przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Spadkobierca jest wtedy zobowiązany do spłacenia długów zmarłego, ale tylko do kwoty nieprzekraczającej wartości dziedziczonego majątku. Przykład: jeśli osoba X odziedziczyła majątek o wartości 30 000 zł oraz dług o wartości 40 000 zł to spłaca tylko 30 000 zł długu, a 10 000 zł zostaje mu umorzonych.

Ostatnia opcja to całkowite zrzeknięcie się spadku. W przypadku spadkobiercy ustawowego jego odmowa przyjęcia spadku powoduje, że przechodzi on na zstępnych (kolejnych potomków osoby zmarłej). Osobę taką, traktuje się jakby nie dożyła otwarcia spadku (otwarcie następuje wraz ze śmiercią spadkodawcy).

Termin 6 miesięcy przysługujący na złożenie stosowanych oświadczeń liczy się od momentu, kiedy spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania do dziedziczenia. Oświadczenia składa się w sądzie rejonowym lub u notariusza. Po 6 miesiącach termin wygasa i przyjmuje się, że spadkobierca dziedziczy spadek wprost.

Czy konsolidacja jest korzystna?

Kredyt konsolidacyjny jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które mają do spłaty kilka kredytów lub pożyczek w różnych bankach, kiedy napotykają pierwsze problemy ze spłacaniem swego zadłużenia w terminie.

Kredyty
Konta bankowe
Oszczędności i inwestycje